Πώς η Εργασία στο Γραφείο Ποιοτικά Καταστρέφει το Πρόσωπο σας;

Δημοσιεύτηκε στο FACE SERUM Από Stylist

Πώς η εργασία στο γραφείο θα μπορεί να δυσκολεύσει την επιδερμίδα σας;

Το γραφείο, όπως και οι άμεσες επιπτώσεις της εργασίας του, μπορεί να είναι εγκληματικό για την επιδερμίδα μας.

Η εργασία στο γραφείο είναι επιδεδειγμένα μια από τις πιο δυσάρεστες δουλειές που μπορούν να αναλάβουν οι ανθρώποι. Είναι διαρκείς συνθήκες στις οποίες θεωρούμε ότι φροντίζουμε την υγεία μας. Ωστόσο, τα στατιστικά δείχνουν ότι η διαχείριση των στιγμών και των διαφορετικών απαιτήσεων μιας εργασίας στο γραφείο θα μπορούσε να έχει εγκληματικές επιπτώσεις στην επιδερμίδα μας.

Τα μοναδικά και διαφορετικά χαρακτηριστικά του σώματός μας μπορούν να επιδρούν διαφορετικά. Ως εκ τούτου, μερικές από τις επιπτώσεις της εργασίας στο γραφείο μπορούν να είναι αισθητές ή μη αισθητές με τον τρόπο στον οποίο η επιδερμίδα μας επιδρά. Από τις πιο ξεκάθαρες επιπτώσεις αυτών των στατιστικών είναι η διαφυλάξη της επιδερμίδας μας.

Πως η εργασία στο γραφείο επηρεάζει την επιδερμίδα μας;

Το γραφείο μπορεί να δυσκολεύσει την επιδερμίδα μας με διάφορους τρόπους. Το αφορμή για την κατάσταση αυτή μπορεί να είναι η έλλειψη εξωτερικής ασφάλειας, που οδηγεί επίσης σε μια αύξηση της οξέας επιδερμίδας, ή το γεγονός ότι μπορεί να παραμένει στο γραφείο σε διαρκή βάση. Τα περισσότερα από τα εξής θα επιτεθούν στην επιδερμίδα μας, τουλάχιστον σε κατάσταση κατάστασης οικονομικής ταλαιπωρίας.

  • Τα γενικά εργασιακά χρονίσματα: Πιθανόν να προκαλούν τυφλή κατανόηση της τεχνικής μας για την υγεία της δομής της επιδερμίδας μας. Ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσουν σε επιδερμίδα υγιεινής ή διαταραχής, με την διαχείριση των διαφορετικών στατιστικών μας.
  • Άγρια φωτισμένη οθόνη: Η πρόοδος της τεχνολογίας δημιούργησε ένανεπιπλέον φαινόμενο, η έλλειψη σωστής φωτισμού. Αρκετά φωτεινά οθόνες μπορεί να προκαλέσουν